HomeVerhuur  Verkoop  Nieuws Service  ContactVacatures           

 

   

 

 

          Boterdiep Westzijde 68 9785 AM ZUIDWOLDE GN telefoon: 050 301 24 63 fax: 050 301 53 80 info@alexanderzondag.nl 
© Alexander Zondag  Beeld-Licht-Geluid 2007

 

 

 

Disclaimer/gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.alexanderzondag.nl. Deze website werd gecreŽerd en wordt beheerd door de webmasters van Alexander Zondag beeld-licht-geluid, Boterdiep Westzijde 68, 9785 AM ZUIDWOLDE GN. Door gebruik van deze website aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Alexander Zondag beeld-licht-geluid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of  niet rechtstreeks, wordt gemaakt. Alexander Zondag beeld-licht-geluid gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden.

 

Alexander Zondag beeld-licht-geluid heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen. Mocht u enige tekortkoming vinden en/of aanmerkingen hebben naar aanleiding van de inhoud of opbouw van deze site, stuurt u dan uw reactie via e-mail naar de webmaster van deze site.